Skupština Srbije usvojila je sva četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike, među kojima prvi put Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Usvojeni su i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i Zakon o energetici.

Ministar rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je tokom rasprave da ovi zakoni predstavljaju prekretnicu u energetskoj politici Srbije koja se do sada bazirala na korišćenju energije iz termoelektrana i hidroelektrana.

Ona je istakla da ovi zakoni znače da se energetska politika Srbije ubuduće bazira na korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasnom korišćenju energije, kao i da bi trebalo da doprinesu klimatski održivom privrednom razvoju Srbije.

Mihajlovićeva je navela da će ovi zakoni omogućiti zelene investicije i zelenu energetiku, te dodala da je cilj Srbije da učešće energetike kao pokretača privrednog razvoja bude povećano sa 5 odsto na 10 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ovim zakonima Srbija se usklađuje sa evropskim direktivama iz oblasti zaštite životne sredine, preneli su beogradski mediji.

Novi zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije trebalo bi da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje njihovog učešća u ukupnoj proizvodnji energije.

Uvođenjem instituta kupac – proizvođač građani će moći da postavljanjem solarnih panela na krovovima proizvode električnu energiju za svoje potrebe, time umanje račun za utrošenu električnu energiju, a viškove da plasiraju u mrežu.

Zakonom se uvodi zabrana izgradnje hidroelektrana bilo kog tipa i snage u zaštićenim područjima.

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije trebalo bi da omogući ostvarivanje ušteda energije i da doprinese održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa, a građanima će biti olakšano dobijanje subvencija za zamenu prozora, vrata, izolacije fasada i sistema za grejanje.

Zakon o energetici omogućiće usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, obezbediti sigurnost isporuke i snabdevanja energijom i energentima i uvođenje novih učesnika na tržištu energije.

Uvodi se pravo na status energetski ugroženog kupca i umanjenje računa ukoliko građani ispune propisane kriterijume, kao što već imaju kupci električne energije i gasa iz te kategorije.

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima trebalo bi da stvore uslove za efikasnije i održivo upravljanje mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije i povećanje investicija u geološka istraživanja i rudarstvo.

Potvrđene mineralne rezerve u Srbiji su oko 200 milijardi dolara i jedan od ciljeva je da se efikasnijim korišćenjem rudnog bogatstva poveća učešće rudarskog sektora u BDP-u sa sadašnjih 1,9 odsto na 4 do 5 odsto u narednih pet godina.