Ministarstva za evropske integracije Srbije, Crne Gore i Republike Srpske su objavila obaveštenje o nabavci roba, usluga i radova u okviru programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine sa ciljem razvoja ovih plovnih puteva, zaštite od poplava i jačanja prekogranične saradnje.

Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora prijavile su se za program integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP), vredan 133,9 miliona dolara koji finansira Svetska banka, a deo te sume biće iskorišćen za plaćanje roba, usluga i radova koji će biti nabavljeni u okviru tog projekta.

Program SDIP uključuje integrisani menadžment i razvoj koridora reka Save i Drine koji podrazumeva finansiranje investicija u poboljšanje infrastrukture za zaštitu od poplava, pripremu i upravljanje projektima, uključujući operativne troškove, konsultantske i druge usluge i potrebnu opremu, kao i regionalne aktivnosti.

Javna nabavka traje do 22. maja. Firme i pojedinci koji su zainteresovani za obezbeđivanje opreme, radova, konsultantskih i drugih usluga vezanih za pomenute projekte, treba da se obrate nadležnim ministarstvima u svojim zemljama.

U Srbiji se treba obratiti Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija, u Republici Srpskoj Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede, a u Crnoj Gori Jedinici za tehničku podršku Ministarstva finansija.

Izvor: eKapija