„Železnice Srbije“ u saradnji sa Javnim preduzećem „Pošta Srbije“ priredile su poštansku marku povodom 75 godina od obnove drumsko-železničkog mosta preko Dunava.

Marka je puštena u opticaj 29. aprila i podseća na važna istorijska, naučna i privredna dostignuća države, a uvrštena je u Program izdanja „Građevina“ za 2021. godinu.

Za izradu je korišćena foto-dokumentacija iz Fonda Železničkog muzeja u sastavu „Železnice Srbije“, a za umetničku realizaciju je bila zadužena akademska slikarka Anamari Banjac.

Gradnja ovog mosta je počela 1928. godine i završena je u novembru 1931. godine. Konačno uređenje najvećeg dela mosta je trajalo do 1934. godine.

Knez-namesnik Pavle Karađorđević je otvorio 1935. godine za javni saobraćaj pančevačku prugu i novi Most kralja Petra Karađorđevića.

To je bio jedan od najvećih mostova u Evropi, čija je ukupna dužina iznosila 1526 metara.

U Drugom svetskom ratu je most oštećen. Nakon posleratne popravke, prvi voz je prošao preko obnovljenog mosta 7. novembra 1946. godine.

Za izgradnju Pančevačkog mosta bila su angažovana nemačka preduzeća „Deutsch Luxenburgisch Bergwerks und Hutten, A. G. Dortmund“ i „Siemens Baunion G.M:B.H-Siemenstand“, kao i francusko preduzeće „Batiniol“.

Izvor: Danas
Foto: Pošta Srbije