Vaš prvi dodir sa kongresnom industrijom, a možemo slobodno reći i početak karijere u kongresnoj industriji, vezuje se za organizaciju MEKST konferencije. Da li nam možete reći nešto više o samom događaju, kako je nastala ideja za ovaj projekat i šta MEKST konferencija za Vas predstavlja?
MEKST konferencija za mene ima poseban značaj i predstavlja prvi susret sa organizacijom događaja. MEKST konferencija je nastala kao ideja tadašnjih studenata menadžmenta i biznisa u turizmu, a sa ciljem povezivanja mladih na početku njihovih profesionalnih karijera radi razmene znanja, iskustva i uspostavljanja novih kontakata, koji imaju potencijal da se razviju u buduću poslovnu saradnju. Svaku MEKST konferenciju su beležila značajna imena iz industrije iz zemlje i inostranstva, predavači sa zavidnim radnim iskustvom, koji kroz predavanja prenose svoja znanja, iskustva i na taj način donose učesnicima neke nove poglede na trenutno stanje na tržištu, kao i svoje viđenje novih trendova koji nas očekuju.

MEKST konferencija je iz godine u godinu rasla i privlačila nove učesnike, što je dovelo do preko 1000 učesnika, koliko je brojala poslednja MEKST konferencija, održana uživo, pre početka pandemije. Šta biste izdvojili kao najznačajnije elemente koji su doveli do kontinuiranog rasta događaja?
Upravo tako, MEKST konferencija od prve godine održavanja, pa nadalje beleži kontinuiran rast u broju učesnika, a kao glavni razlog rasta i razvoja, izdvojila bih orijentisanost na detalje i tim ljudi koji stoji iza ovog događaja. Organizacija događaja zahteva detaljnu pripremu svakog segmenta događaja u cilju unapređenja zadovoljstva učesnika. Takođe, istakla bih važnost detaljne analize održanog događaja u cilju prepoznavanja elemenata koji zahtevaju da budu unapređeni naredne godine jer jedino na ovaj način možemo očekivati bolje rezultate. Tako je MEKST konferencija, iz godine u godinu, šireći program novim segmentima, unapređujući doživljaj i iskustvo učesnika dobijala na sve većoj vidljivosti i prepoznatljivosti u regionu, a i šire.
Svakako jedna od ključnih stvari, a možda i najvažnija, jeste tim! Ljudi koji stoje iza ovog događaja, njihova energija, timski duh, posvećenost i strast sa kojom pristupaju organizaciji MEKST konferencije.

Od samog početka rada na MEKST konferenciji, Vaša uloga je prvenstveno bila kreiranje programa i selekcija govornika. Koji su ključni faktori da se određene teme i predavači nađu u programu MEKST konferencije za datu godinu?
Svake godine na MEKST konferenciji su zastupljene uvek aktuelne teme u oblasti turizma, hotelijerstva, marketinga i industrije događaja. Predavači se selektuju prema nekoliko kriterijuma, gde naravno spadaju stručnost, oblasti istraživanja, postignuti rezultati i iskustvo u industriji kroz koje svako od nas može mnogo da nauči, dok nam je dalje kroz dogovor o temi i konceptu predavanja veoma važno da učesnik sa svakog predavanja ponese nešto novo, što do tada nije znao ili da dobije neki novi ugao gledanja na određenu temu. Pored svega navedenog, posebno bih izdvojila da se prilikom selekcije predavača vodim i unutrašnjim osećajem da li će određeni predavač svojom energijom odgovarati događaju, jer na taj način pored stručnih predavanja dobijamo dobru atmosferu i energiju na licu mesta, koja se automatski reflektuje na sve učesnike.

Kakvi su planovi za ovu godinu i šta možemo očekivati na MEKST konferenciji 2021?
Najveća novina ove godine je ta da će događaj, slušajući želje učesnika, trajati dan duže u odnosu na ranije, što povlači veći broj predavanja, a pored predavanja biće održana radionica na aktuelnu temu o influence marketingu, kao i masterclass sa svetski prepoznatim stručnjacima kongresne industrije. Pored toga, govorićemo o storytellingu, važnosti prave motivacije na putu ka uspehu, o novim trendovima u industriji hotelijerstva i turizma. U skladu sa situacijom i važećim merama, zavisiće oblik u kom će konferencija biti održana, ali se iskreno nadam da se vidimo uživo.