Ukupni bilans slovenskih banaka je ojačao u martu za 9,2 odsto, pa sa novododatih 639 miliona evra u ovom mesecu sada iznosi 46 milijardi evra, saopštila je Banka Slovenije.

Najveći doprinos ovakvim rezultatima dao je rast depozita nebankarskog sektora sa 615 miliona.

Uglavnom zbog stambenih kredita, rast neto zajmova je porastao za 0,7 odsto. Potrošačke pozajmice nastavljaju da opadaju iz godine u godinu.

S druge strane, produbio se negativan rast kod zajmova preduzećima. Udeo osoba sa visokim kreditnim rizikom je povećan u kategorijama koje su najviše pogođene pandemijom.

Na nivou banaka je godišnji nivo povraćaja novca dostigao 9,1 odsto. Ipak, neto prihod od kamata zaostaje za prošlogodišnjim.

Trend neto naknada se ove godine preokrenuo i porastao na 5,8 odsto. Posebno se povećao deo nekamatnih prihoda preko naknada i provizija.

Smanjile su se zarade banaka od investicija, a o tome svedoči neto kamatna marža koja je opala na 1,5 odsto.

Pre oporezivanja, dobit banaka u prvom tromesečju 2021. godine daleko je premašila prošlogodišnju. Većoj dobiti, posebno u jednoj banci, posebno su doprineli smanjenje neto prihoda od kamata, nekamatni prihodi, dobro upravljanje troškovima i neto oslobađanje od umanjenja i rezervi.