Termoenergo inženjering je kompanija koja je nastala pre više od 30 godina i danas predstavlja jednu od vodećih firmi u projektovanju petrohemijskih kompleksa i gasnih i energetskih postrojenja. Od osnivanja do sada su realizovali veliki broj projekata u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji.

Politika kompanije je zapošljavanje mladih i ambicioznih ljudi koji zajedno sa iskusnim kadrovima predstavljaju dinamičan tim za realizaciju ugovorenih poslova. Postrojenja i sistemi koji rade na osnovu projekata kompanije Termoenergo inženjering spadaju u sam vrh tehničkih dostignuća.

Kompanija potpuno prati savremene trendove izrade dokumentacije i raspolaže velikim brojem softverskih paketa, koji omogućavaju kvalitetnu izradu projekata. Milena Čiča za 100 najvećih u Srbiji govori o dosadašnjem poslovanju.

Termoenergo inženjering je osnovan 1989. godine. Sa kojim izazovima ste se suočavali tokom svih ovih godina?
Najvažniji izazovi sa kojima smo se suočili su bili kako opstati na tržištu u situacijama sankcija, bombardovanja i tranzicije. Mi smo vezani za velike privredne sisteme iz oblasti industrije i energetike i prolazili smo kroz sve izazove kroz koje su i ovi sistemi prolazili.

Ubrajate se u preduzeća u Srbiji koja nose AAA sertifikat bonitetne izvrsnosti. Šta je bilo najznačajnije za prepoznavanje kvaliteta vaše kompanije?
Naš glavni cilj je oduvek bio da uradimo dobar posao za investitora. Svi objekti koji su izvedeni po našim projektima uspešno rade, što je svakako znak prepoznatljivosti kompanije.

U vašem timu su zaposleni kadrovi sa iskustvom, ali i mladi ambiciozni ljudi. Na koji način podstičete razvoj novih kadrovskih potencijala?
Pokazalo se da mladi ljudi dolaze kod nas sa željom da rade u praksi, odnosno da se bave inženjerstvom. Projekti koje radimo su od državnog značaja, uključene su često i strane kompanije, tako da su dragocena iskustva i reference koje mladi stiču tokom rada u našoj kompaniji.

Sa mnogim investitorima ste ostvarili višedecenijsku saradnju. Šta je ključno za građenje poverenja i dobrih poslovnih odnosa?
Svi investitori očekuju da dobiju kvalitetnu dokumentaciju koja je urađena u roku, uz poštovanje zakonske regulative i dobre inženjerske prakse. To su osnovni uslovi koje smo uspeli da ispoštujemo, što nam je omogućilo da više od 30 godina opstanemo kod velikih privrednih sistema u Srbiji. Neki od naših investitora su Naftna industrija Srbije, Srbijagas, Aerodrom Beograd, Beogradske elektrane i mnogi drugi.

Za kraj, šta je danas najvažnije za uspešno poslovanje?
Pre svega, važna je pozitivna energija u kolektivu. Takođe, neophodno je praćenje i prilagođavanje svim promenama koje se dešavaju na tržištu. Pratimo svetske trendove i u stanju smo da pružimo kvalitetnu uslugu i za najkompleksnije projekte, od ideje do puštanja u rad.