Na rang-listi “Najboljih zemalja 2021” anketirano je ukupno 17 326 pojedinaca iz 36 zemalja u četiri regije – Amerike, Azije, Evrope i Bliskog istoka i Afrike.

Kanada je zauzela prvo mesto po kvalitetu života i društvenoj svrsi. Ima dobro tržište rada, brine se o ljudskim pravima i posvećena je socijalnoj pravdi, smatra se da nije korumpirana i poštuje imovinska prava.

Najviše priznanja Kanada je dobila u oblastima obrazovanja, kvalitetnog penzionisanja, ekološkog i zdravog života.

Zauzela je prvo mesto i kada je društveno odgovorno poslovanje u pitanju, drugo mesto za rasnu jednakost i šesto mesto za preduzetništvo, piše Cdm.me.

Izveštaj se prati i objavljuje svake godine, a za 2020. godinu izabrana je Švajcarska. Prema objavljenoj listi za ovu godinu, to su, pored Kanade, Japan, Nemačka, Švajcarska, Australija, SAD, Novi Zeland, Velika Britanija, Švedska i Holandija.