Pošta Slovenije je izvršila prvi probni let dronovima za isporuku paketa, u saradnji sa slovenačkom kompanijom VanDron. Ovo je prvi korak ka obezbeđivanju isporuke hitno potrebnih paketa dronom do područja gde konvencionalna vozila ne mogu da ih dostave brzo i efikasno.

Kao što je danas objavio nacionalni poštanski operater, mnoge kompanije širom sveta već uspešno koriste dronove za isporuku najrazličitijih paketa.

Prema rečima izvršnog direktora Tomaža Kokota, kompanija želi da bude aktivno uključena u proces izrade propisa koji regulišu letenje i rad bespilotnih letelica u Sloveniji, sa jasnim ciljem pronalaženja novih poslovnih prilika.

Tehnologija to već dugo omogućava, ali propisi koji regulišu vazdušni prostor su prepreka. Trenutno je u Evropi malo manevarskog prostora koji bi omogućio takve isporuke u velikim razmerama, prenosi Telegraf.

Potencijalna upotreba dronova u isporuci je velika: isporuka laboratorijskih uzoraka u i iz udaljenih područja, dostava robe sa brodova na kopno, čak i dostava proizvoda kupljenih putem interneta krajnjim kupcima. Veliki potencijal vidimo ovde u Pošti Slovenije, takođe, za segment isporuke putem online kupovine“, rekao je Kokot.

Glavne prednosti upotrebe dronova u Pošti Slovenije uključuju smanjenje zagađenja, optimizaciju logističkih ruta i brzu isporuku osnovne robe i materijala u teško dostupna i udaljena područja.