Ministri finansija zemalja Grupe sedam saglasili su se da se obavežu na globalni minimalni porez od najmanje 15 posto za svaku zemlju pojedinačno.

U saopštenju, u koje je Reuters imao uvid, navodi se da se zemlje G7 obavezuju da pronađu jednako rešenje za raspodelu poreskih prava, po kojoj će zemlje na tržištu dobiti poreska prava od najmanje 20 posto od prihoda koji prelaze marginu od 10 posto za najveća i najprofitabilnija multinacionalna preduzeća.

Obezbedićemo propisnu koordinaciju između sprovođenja novih međunarodnih pravila za oporezivanje i uklanjanja svih taksi za digitalne usluge, kao i drugih relevantnih mera za sve kompanije“, ističe se u saopštenju.

Britanski ministar finansija Rishi Sunak, koji je predsedavao sastanku, potvrdio je da je postignuta saglasnost, zahvaljujući kojoj će kompanije širom sveta imati jednake uslove.

On je dodao da će potreba za taksama za digitalne usluge na državnom nivou prestati kada se nađe globalno rešenje.