Naučnici sa češkog Univerziteta Mendel u Brnu su razvili prototip robota koji prepoznaje štetne insekte i ciljano ih prska insekticidima. Reč je o ekološki pogodnijem rešenju za razliku od hemijskog tretiranja useva po celoj površini.

Za sada ga ispituju u zaštićenim prostorima uzgoja paradajza i paprike. Iako se u njima kontroliše temperatura i vlažnost kako bi se postigao optimalan rast, nije trebalo dugo da se pojave štetočine.

Libor Lenža, član istraživačkog tima kojeg čine stručnjaci sa poljoprivrednog, biohemijskog i tehnološkog fakulteta, kaže kako veštačkom inteligencijom prototip robota neprestano poboljšava svoju sposobnost prepoznavanja raznih biljaka i štetočina.

Morali smo da imamo ogromnu bazu slika sa biljkama i štetočinama u različitim razvojnim stadijumima. Naši su učenici tada morali da pronađu pojedine insekte na slikama, označe ih, opišu da li su odrasli, larve ili jaja”, pojašnjava rekavši da upravo na osnovu toga veštačka inteligencija može da nauči da prepozna šta je šta.

Prototip, koji je razvijen u saradnji sa drugim evropskim stručnjacima, sada može da prepozna tri vrste insekata koji se hrane paradajzom i paprikom. Pokretna ruka sa kamerom smeštena je na mašini koja nalikuje na kolica, a s njegove zadnje strane se nalaze rezervoari sa insekticidima.

Programiran je za kretanje po stakleniku zaustavljajući se pored svake biljke koju pregledava pomoću robotske ruke i kamera. Nakon pregleda sve prikupljene informacije sprema u svoju bazu podataka.

On zna o kakvoj se štetočini radi, koliko je intenzivno prisutan na određenoj biljci ili u određenom redu i primenjuje odgovarajuću količinu i vrstu pesticida u skladu s tim”, pojašnjava Lenža dodavši da to uveliko smanjuje količinu hemikalija koje se koriste u poljoprivredi.

S njim se slaže i njegova saradnica Olga Krištofova, rekavši da robot radi danonoćno pa tako može da otkrije zarazu u stakleniku pre nego što eskalira.

Njegov prototip koji se kreće pomoću satelitskog sistema u budućnosti bi mogao da prenese podatke na druge mašine i temeljnije pokrije još veće površine”, rekao je član ovog tima Dalibor Huska, koji radi na istraživačkom i razvojnom aspektu.

Mreža takvih robota mogla bi da komunicira ne samo međusobno već i sa poljoprivrednicima”, napomenuo je pojasnivši da je to značajno, jer ako je došlo do zaraze, moguće je što pre preduzeti mere zaštite.

Ovaj pametni sistem je testiran u stakleniku u Španiji, a njegova konačna verzija trebalo bi da bude komercijalno dostupna poljoprivrednicima za nekoliko godina.