Nakon što se situacija raščisti, izvršiće se popis imovine i uraditi procena tržišne vrednosti kapitala, a zatim će se krenuti u pregovarački postupak o preuzimanju kontrolnog paketa akcija.

Iz uprave Kosmosa su potvrdili saznanja Capitala i poručili kako je reč o “Trećem životnom ciklusu”.

“Strateško partnerstvo sa namenskom industrijom Srbije kroz učešće u kapitalu je svakako značajno i prestavlja ‘novi životni ciklus’ društva kroz nove poslove, transfer tehnologija, zajednički nastup na trećim tržištima, a sve ovo će za posledicu imati novo zapošljavanje i bolji poslovni ambijent”, rekao je za Capital direktor preduzeća Dušan Vještica.

Dodaje i kako će kroz ovaj cikus biti servisirane obaveze prema fondovima, radnicima i dobavljačima.

“Dugovanja i potraživanja se usaglašavaju sa fondovima i Poreskom upravom RS, a po usaglašenim obavezama plan će biti dostavljen IRB RS na dalje postupanje. Pošto se radi o dosta složenom poslu sa dosta učesnika u procesu realan rok za navedenu aktivnost je septembar ove godine”, kaže Vještica.

Vrhunac vojne tehnologije

Vazduhoplovni zavod Kosmos je proizvodio radarske, raketne i računarski sisteme, vršili su generalni remont radara, raketnih sistema i merne opreme.

Kosmos je gradio pokretne aerodrome i pokretne piste, a radili su i praktičnu obuku stranih kadrova u Banjaluci i u inostranstvu.

Početkom rata počela je i njihova propast jer su izgubili tržišta širom sveta.

Obaveze su se gomilale, a do momenta kada se krenulo u restrukturiranje pre nekoliko godina one su iznosile 24,5 mil KM.

Preuzimanje Zraka

Po skoro istom modelu je Srbija pre nekoliko godina preuzela 71 odsto udela u preduzeću Zrak iz Teslića koje proizvodi i remontuje nišanske sprave za haubice, minobacače i lansere, durbine, lovačke i druge nišane.

Srbija je preuzela obaveze prema kupcima i dobavljačima. Vlasnici su postali i Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja Srpske koji su svoje dugove namirili kroz udeo u vlasništvu.

Preduzeće koje je 2013. godine zbog brojnih dugovanja završilo u stečaju danas pozitivno posluje, ima godišnje prihode u proseku od 1,3 mil KM i zapošljava 37 radnika, dok je pre rata imalo oko 200 zaposlenih.