Biznisi se suočavaju sa ubrzano promenljivim okruženjem i rizicima na koje oni moraju da se prilagode kako ne bi zaostajali. Ovi rizici se kreću od problema u lancima snabdevanja i blokadama isporuka do prirodnih katastrofa, piše portal Visualcapitalist.

Allianz Risk Barometer je ispitao skoro 3000 eksperata za menadžment rizikom u sklopu istraživanja, i otkrio top 10 rizika na koje lideri moraju da se paze u 2021. godini.

Prekidi poslovanja su se popeli na sam vrh tabele najvećih rizika. U poslednjih 10 godina ovaj rizik se na vrhu liste pojavio 7 puta, što znači da biznis lideri sveta o ovom problemu razmišljaju i mnogo pre pandemije.

Na drugom mestu se nalazi izbijanje pandemije, dok se na trećem mestu nalazi sajber bezbednost. Sajber kriminal je u poslednjih godinu dana oštetio svetsku ekonomiju za preko 1000 milijardi dolara, što je “rast štete” za 50 odsto u poslednje dve godine, a pritisak na digitalizaciji mnoge biznise samo ostavlja “izloženijim” pretnji.

Na četvrtom mestu se nalaze tržišna kretanja, na primer, volatilnost, fluktuacija i stagnacija tržišta.

Na petom mestu su regulatorne promene, kao što su ekonomske sankcije, trgovinski sporazumi i protekcionizam.

Šesto mesto zauzimaju prirodne katastrofe, dok su na sedmom mestu vatra i eksplozije.

Na osmom mestu se nalaze makroekonomska kretanja, monetarna politika, inflacija i deflacija.

Deveto mesto su uzele klimatske promene, a na desetom mestu su politički rizici i nasilje, kao što su rat, terorizam, protesti i drugo.