Srbija već neko vreme radi na izradi nacionalne digitalne valute, a najveću korist Zakona o digitalnoj imovini Narodna banka Srbije vidi u omogućavanju izdavanja investicionih tokena.

Narodna banka Srbije pažljivo prati i razvoj u oblasti digitalnih valuta centralnih banaka na globalnom nivou i učestvuje u brojnim međunarodnim forumima i radnim grupama, uključujući Radnu grupu BIS (Banka za međunarodna poravnanja) Innovation Hub-a, u kojoj učestvuju predstavnici preko 50 svetskih centralnih banaka”, navodi Narodna banka Srbije za eKapiju.

Projekti koji se odnose na uvođenje digitalnih valuta centralnih banaka na globalnom nivou su još u fazama razmatranja, praćenja i razmene iskustava.

U tom pogledu Narodna banka Srbije ide u korak sa drugim centralnim bankama, iako je broj centralnih banaka koji su uvele digitalnu valutu na jako niskom nivou, te se i dalje odmeravaju benefiti takvog rešenja. Narodna banka Srbije će, kao i do sada, redovno i blagovremeno informisati javnost o svojim aktivnostima u ovoj sferi. Investicioni tokeni u praksi su zasnovani na realnim projektima, a ne na instrumentima koji su se, kada je reč o virtuelnim valutama, uglavnom koristili u spekulativne svrhe. Zakon o digitalnoj imovini nema za cilj promovisanje ulaganja u virtuelne valute, već isključivo uređenje oblasti koja je znatno šira od virtuelnih valuta i koja do sada nije bila pravno uređena, a sve to radi uspostavljanja pravne predvidljivosti i sigurnosti i sprečavanja zloupotreba”, saopštava Narodna banka Srbije.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay