Banka Poštanska štedionica i MTS banka od 1. jula posluju kao jedna banka, pošto je Banka poštanska štedionica pripojila ovu banku, saopštila je Narodna banka Srbije.

„Transakcija pripajanja je obavljena uz saglasnost Narodne banke Srbije s obzirom na to da je ocenjeno da su ispunjeni svi propisani uslovi, odnosno da je ovo pripajanje ekonomski opravdano i da će imati pozitivan uticaj na stanje na finansijskom tržištu u Srbiji”, navodi se u saopštenju.

U Agenciji za privredne registre je izvršena registracija ove statusne promene, a time je Banka Poštanska štedionica postala pravni sledbenik svih prava i obaveza MTS banke, koja je obrisana iz registra privrednih društava.

„Cilj sprovođenja statusne promene pripajanja jeste objedinjavanje poslova predmetnih banaka radi racionalizacije poslovanja i sinhronizacije poslovnih aktivnosti, kao i postizanja efikasnijeg procesa rada. Kako je Republika Srbija direktni i indirektni osnivač sa 100 odsto učešća u obe banke, realizacijom pripajanja Republika Srbija će ostvariti direktan uticaj u obliku efikasnije kontrole nad kapitalom banaka. Pripajanje će imati i pozitivne efekte u vidu povećanja broja klijenata putem ponude proizvoda i usluga obe banke kroz objedinjenu mrežu koja će pokrivati Srbiju, kao i razvoja i primene informacionih tehnologija neophodnih za razvoj novih proizvoda i usluga. Takođe, dosadašnjim klijentima će biti na raspolaganju svi proizvodi i usluge koje su do sada nudile obe banke”, piše u saopštenju Narodne banke Srbije.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay