Korporacija Trayal je najavila da je u planu izgradnja Eko-parka, u kome će privremeno skladištiti i tretirati opasni i neopasni otpad.

Novo postrojenje biće smešteno u kompleksu Trayal u Kruševcu. Ova kompanija predviđa tretiranje opasnog industrijskog otpada bioremedijacijom, termičkim tretmanima spaljivanjem i plazma tehnologijom i ostakljivanjem ostatka otpada iz inseneracije – spaljivanja, javlja eKapija.

Razvojni planovi fabrike i zahtevi za proširenjem proizvodnih kapaciteta, usaglašavanje sa principima današnje cirkularne ekonomije koja donosi nove sadržaje, ali i potrebu za održivim razvojem uslovili su potrebu za uvođenjem novih proizvodnih pogona i procesa i izgradnju novih objekata. U okviru kompleksa izdvaja se nova funkcionalna celina u okviru koje su planirane značajne intervencije i izgradnja objekata za privremeno skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada, čija namena podrazumeva primenu visokih standarda koji se tiču, pre svega, zaštite i očuvanja prostora, što je moguće postići primenom principa održivog razvoja, pridržavanja i poštovanja zakonske regulative kojom je uređena ova oblast”, navodi se u urbanističkom projektu, koji je izradio Centar za urbani razvoj i arhitekturu Paradigma d.o.o iz Kruševca.

Planirana je izgradnja hale za termički tretman otpada sa upravno-administrativnim delom, nadstrešnice za bioremedijaciju, prihvatne platforme i trafo-stanice. Kako bi se omogućilo funkcionisanje planiranih objekata i kompleksa u celini, biće izgrađene interne saobraćajnice, parking za teretna vozila, manipulativni plato i pešačke staze, a u planu je da slobodne površine budu uređene zelenilom.

Izvor: eKapija
Foto: Trayal