BiH je u prvih pet meseci ove godine posetilo 240 433 turista, što je za 29 odsto više u odnosu na isti period lani.

Turisti su u ovom periodu ostvarili 557 667 noćenja, što je više za 23,5 odsto u odnosu na prvih pet meseci ranije, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U prvih pet meseci ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, broj noćenja domaćih turista veći je za 93 odsto, dok je broj noćenja stranih turista manji za 18,6 odsto.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 58,9 odsto, a stranih 41,1 odsto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije 32 odsto, slede turisti iz Hrvatske 15,6 odsto, Ujedinjenih Arapskih Emirata 11,6 odsto, Crne Gore 5,5 odsto, Slovenije 4,1 odsto, Turske 3,3 odsto, Nemačke 3,1 odsto, SAD 2,4 odsto i Austrije 2,3 odsto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 20,1 odsto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mestu je Finska sa prosečnim zadržavanjem od 9,6 noći, sledi Iran sa 6,6 noći, Letonija sa 5,5 noći, Norveška sa 4,2 noći, kao i Kina i Kuvajt sa po 4,1 noći.

Prema vrsti smeštajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnom smeštaju sa učešćem od 92,6 odsto.