Roming između Srbije, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas je ukinut.

To znači da će cene po kojima se razgovaralo, slale SMS poruke i koristili podaci na mobilnim mrežama u nacionalnom saobraćaju biti identične na ovim teritorijima.

Ovo je poslednja faza realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu u aprilu 2019. godine.

Prva faza primene sporazuma je započela 2019. godine, kada je cena rominga smanjena za 80 odsto, dok druga faza, odnosno potpuno ukidanje rominga, počinje danas.