Među detaljima koje frustriraju vozače je kazaljka koja pokazuje koliko je goriva ostalo u rezervoaru, kao i digitalni pokazatelj preostale kilometraže. Međutim, broj kilometara koji možemo da pređemo je retko kada tačan podatak, jer je precizna kalibracija gotovo nemoguća.

Prema podacima Američke automobilske asocijacije (AAA), preciznost varira u većoj meri tokom kratkih distanci, jer su senzori i softver koji upravljaju pokazivačem preostalog dometa veoma osetljivi na nekonzistentna ubrzanja.

AAA navodi da 74 odsto vozača koristi displej koji pokazuje preostalu kilometražu prilikom odlučivanja kada treba dosuti gorivo. Slučajno ili ne, ti vozači možda preuzimaju nepotreban rizik oslanjajući se isključivo na očitavanje koje pruža putni računar.

Američka organizacija preporučuje vozačima da dospu gorivo kada kazaljka pokaže da je na raspolaganju preostala četvrtina rezervoara. Naravno, to je najracionalniji savet, jer vožnja automobila kada se upali “crveno” svakako nije dobra, budući da benzinska isparenja mogu da dovedu do habanja i na kraju oštetiti pumpe goriva, prenose Vrele Gume.

Ni motor ne voli dotična isparenja, a postoji i problem sa prljavštinom u rezervoaru.

Vožnja na “rezervi” je najbolji način da se mulj koji se nataložio na dnu rezervoara nađe u sistemu ubrizgavanja goriva i motoru. Te supstance dolaze iz benzinskih pumpi kod kojih je nivo benzina u tankovima pri kraju. A najlakši način da na benzinskoj pumpi uočite da se toče poslednje zalihe goriva iz tanka je analiza protoka goriva. Ukoliko benzin teče sporije nego inače, vrlo je verovatno da će se u rezervoaru vozila uskoro naći neželjene supstance.

Merenja na dinamometru, na kome su odabrana vozila simulirala različite scenarije vožnje, pokazala su da je potrošnja testiranih vozila, u proseku, pokazivala grešku od 2,3 odsto u poređenju sa vrednostima na dinamometru.

Greške su kod individualnih vozila u velikoj meri varirale od minus 6,4 do plus 2,8 odsto. Preciznije, kod prvog testiranog automobila, ekonomičnost je bila precenjena za 6,4 odsto, dok je kod poslednjeg bila potcenjena za 2,8 odsto.