Sekretarijat za privredu Grada Beograda je raspisao tender za izgradnju gradskog pontona.

“Grad Beograd se razvija se ubrzano i kao atraktivna turistička destinacija. Sve veći broj kako stranih, tako i domaćih gostiju posećuje prestonicu. Pored svih kulturnih i zabavnih sadržaja, Beograd svojim prirodnim položajem leži na dve velike reke Sava i Dunav. Sava kao međunarodna reka protiče kroz četiri države, dok Dunav, kao jedna od najvećih evropskih reka, protiče kroz deset država. Iz tog razloga u Beogradu se ubrzano razvija nautički turizam, koji ne podrazumeva samo velike putničke brodove, već i rečne jahte, kako strane, tako domaće.

Time će Beograd omogućiti bolji, lakši i kvalitetniji pristup obali turista i gostiju koji dolaze i odlaze rečnim plovnim putem.

“Plovila će na ovaj način biti usmerena na kvalitetna mesta za vezivanje, te neće biti prinuđeni da pristaju na neadekvatna i nesigurna mesta”, napominje se u tenderu.

Ponton će se koristiti za pristajanje putničkih turističkih brodova i jahti. Objekat će se sastojati od pontona sa nadstrešnicom, mostovske konstrukcije i šipova.

Idejni projekat za ponton je u martu ove godine izradio građevinski biro Axis d.o.o. iz Sremske Kamenice.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay