Operater ambalažnog otpada Sekopak, kompanija koja ove godine proslavlja 15 godina postojanja, već šestu godinu zaredom pozicionirao se kao lider u industriji, sa najvećim količinama recikliranog otpada u zemlji. Zahvaljujući njima, građani širom Srbije imaju mogućnost da recikliraju otpad, a projekti na kojima rade unapređuju sistem za upravljanje ambalažnim otpadom. Zbog velike mreže reciklera i sakupljača, inovativnosti i fokusa na građanima, postali su pouzdan partner velikom broju kompanija. Partnerstva su im veoma važna, zato je njihov moto Zajedno ka ciljevima cirkularne ekonomije. O uspehu kompanije i izazovima za “100 najboljih” govori generalna direktorka Sekopaka Violeta Belanović Kokir.

Jedna ste od retkih kompanija koja za „poslodavca” ima planetu Zemlju, odnosno u njenu korist. Koliko je bitno to što kompanijama pružate kompletno rešenje za upravljanje otpadom?

Pomažemo našim klijentima da budu ekološki osvešćeni i da učine konkretne korake kako bi zaštitili životnu sredinu. Naš fokus je na ambalažnom otpadu, ali svakako da pružamo rešenje našim klijentima i za zbrinjavanje ostalih vrsta otpada. Zbrinjavanje otpada počinje na mestu njegovog nastanka: u fabrikama gde kompanije imaju reciklažna dvorišta, a mi pratimo ceo proces sakupljanja, transporta i na kraju reciklaže ambalažnog otpada. Veoma je bitno da ovaj sistem bude dobro organizovan, a naši klijenti znaju da mogu da se oslone na nas.

Kao tržišni lider, koliko ste za ovih 15 godina doprineli jačanju svesti kod građana o značaju reciklaže i primarne selekcije otpada?

Neskromno ćemo reći da smo podigli nivo reciklaže u Srbiji na viši nivo, iako još puno ima da se radi. Širom Srbije smo postavili i dalje postavljamo kante i kontejnere za ambalažni otpad, edukujemo stanovništvo, i pokušavamo da napravimo održiv sistem za reciklažu svih tipova ambalaže.Građani su prepoznali našu ulogu i svakodnevno nam se javljaju sa pitanjima putem digitalnih kanala.

Šta je vaš recept za uspeh?

Ceniti ljude u svom kolektivu je ključno – od zaposlenih u Sekopaku, do naše mreže sakupljača i reciklera i naravno klijenata. Bitno je uvideti da je svaka stavka u lancu važna kako bi biznis bio uspešan. Dalje, svesni smo da uvek može bolje, i zato se stalno unapređujemo. Nikada nismo prestali da pratimo šta zemlje, koje su mnogo ranije počele sa uvođenjem primarne selekcije, rade. Pokretači smo inovativnih projekata koji uvode novine u industriju i koji su veoma značajni za Srbiju, a najpre za građane ove zemlje”.

Na kojim projektima trenutno radite?

Svi naši projekti vode se principima cirkularne ekonomije, a ove godine radimo na dva značajna. Prvi je “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” . Toje regionalni projekat koji se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Zajedno želimo da unapredimo reciklažu staklene ambalaže za 20 odsto u gradovima u kojima se projekat sprovodi, ali i da napravimo vodič koji će koristiti lokalne samouprave širom regiona. Naši partneri na ovom projekatu su NALED, GIZ i Apatinska pivara, a zajedno činimo sjajan tim koji može da napravi značajne promene u Srbiji.

Drugi projekat “Reciklažom do vožnje” se sprovodi u Kragujevcu, gde smo postavili pet pametnih mašina za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada. Građani uz pomoć ovih mašina mogu da ostvare povraćaj novca na kartici za autobus ili za Globaltel mobilnu telefoniju. Tu se odlažu PET flaše, limenke, staklena ambalaža, ali i Tetra Pak ambalažu koja je se prvi put u Evropi našla u ovakvom sistemu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada.Naši osnivači, kompanije Coca-Cola HBC, Tetra Pak i Apatinska pivara, takođe su deo ovog projekta, kao i JKP “Šumadija” koja radi na terenu i pomaže nam u realizaciji svih aktivnosti.

Koliko je bitno kompanijama da imaju simbol Zelena tačka, koji samo vi možete da izdajete?

Naša odgovornost prema životnoj sredini iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje kupujemo u prodavnici. Zato je važno da, pre kupovine, proverimo da li je određeni proizvod označen Zelenom tačkom. Ako jeste, znamo da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna. Nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, sistem će se pobrinuti da ona bude reciklirana, umesto da završi na deponiji.

Koliko je pandemija virusa korona uticala na poslovanje Sekopaka?

Pandemija korona virusa je definitivno bila izazovna i uvela novine u naše poslovanje, ali ga nije ni na koji način poremetila. Promene su neminovne, pa smo edukaciju građana usmerili na digitalne kanale, a zaposlene smo podelili u dve grupe, tako da jedna grupa radi od kuće jedan dan, a druga naredni. Kompanije i građani i dalje stvaraju otpad, tako da nema pauze, a mi smo i ove godine uspeli da se istaknemo kao lideri u industriji recilirajući najveće količine ambalžnog otpada, čak 96.000 tona.

Suzana Milošević