Grupa Triglav je u prvom polugodištu obračunala 9% više konsolidiranih bruto premija osiguranja (731,1 miliona evra) nego u istom razdoblju prošle godine, te je ostvarila rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U odnosu na kraj 2020. godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 20 posto (na 1.392 miliona evra). Polugodišnja dobit pre oporezivanja Grupe iznosi 56,2 miliona evra i 39 posto je veća nego u prvoj polovini prošle godine i 35 posto veća nego u prvoj polovini 2019.

Grupa procenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je deo Grupe Triglav, je u prvih šest meseci 2021. godine zabeležilo rast premije za 11 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Profitabilno poslovanje. Grupa Triglav je u prvoj polovini godine ostvarila 56,2 miliona evra konsolidirane dobiti pre oporezivanja, što je 39 posto više u odnosu na prvu polovinu prošle godine i 35 posto više nego prethodne godine (uporedna polovina godine pre pandemije kovid 19). Dobit od imovinskih osiguranja povećana je za 23 posto na 42,6 miliona evra, dobit od životnog i penzijskog osiguranja iznosila je 5,0 miliona evra, a dobit od zdravstvenih osiguranja 5,2 miliona evra. Dobit od neosiguravajućih društava u Grupi dosegla je 3,5 miliona evra.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar je rekao: “U Grupi Triglav fokusirani smo na postavljena strateška opredeljenja i kao tim od preko 5.300 zaposlenih čvrsto smo predani našoj održivoj orijentaciji. Zadovoljni smo postignutim u prvoj polovini godine. Osiguravajuće-tehnički rezultati su vrlo dobri, a poslovanje na polju upravljanja imovinom klijenata uspešno, dok se očekuje da će rezultat iz prinosa finansijskih ulaganja biti smanjen zbog stanja kamatnih stopa. Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i uzimajući u obzir planirane uslove do kraja godine, procenjujemo da ćemo ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu između 85 i 95 miliona evra.”

Osiguravajuće-tehnički deo poslovanja. Uz disciplinirano preuzimanje rizika osiguranja, Grupa Triglav obračunala je čak 9 posto više konsolidiranih bruto premija nego u prvoj polovini prošle godine (731,1 miliona evra). Rast premije postigla je na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 7 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, premija imovinskih osiguranja porasla je ove godine za 10 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenog osiguranja za 1 posto.

Bruto potraživanja odštetnih zahteva iznosila su 347,6 miliona evra, što je za 5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine i 4 posto više nego godinu pre. Njihov rast rezultat je rasta portfelja u svim područjima osiguranja poslednjih godina i isplate šteta, za koje je Grupa Triglav već imala odgovarajuće rezervacije krajem prošle godine (uglavnom potres u Hrvatskoj). Za razliku od prvog kvartala, događaji masovnih odštetnih zahtjeva takođe su bili prisutni u drugom kvartalu, s procenjenom vrednošću od 6 miliona evra. Kombinovani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,6 posto, što je rezultat poboljšanog omjera šteta. Grupa je imala 6 posto više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.221,3 miliona evra) u prvoj polovini ove godine nego na kraju 2020.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar je objasnio: “Prilikom stvaranja osiguravajuće-tehničkih rezervi uzimamo u obzir očekivano stanje s odgovarajućim oprezom. U prvoj polovini ove godine, uprkos rastu bruto potraživanja odštetnih zahteva, i dalje smo primijetili manju učestalost odštenih zahteva u pojedinim vrstama osiguranja zbog povremenih ograničenja povezanih sa pandemijom kovid 19. Očekujemo potpunu normalizaciju poslovnog okruženja, pa smo na nekim mestima, na primer u zdravstvenom i automobilskom osiguranju, formirali dodatne rezervacije, dok smo u životnim osiguranjima formirali manje nego u prvoj polovini prošle godine.”

Investicioni portfelj i rast sredstava klijenata pod upravljanjem. I ove godine niske kamatne stope utječu na prinose 3.557,6 miliona obimnog investicionog portfelja Grupe, budući da većinu, 71 posto, predstavljaju ulaganja u obveznice. Grupa nije napravila značajnije promene u ulaganju i sastavu celog portfelja. Ovogodišnja situacija na tržištima kapitala i neto prilivi pozitivno su uticali na upravljanje sredstvima klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, što Grupa vrši preko društva Triglav Skladi. Sredstva su dostigla 1.392 miliona evra, što je 20 posto više nego na kraju 2020. godine.

Održivi aspekt poslovanja. Grupa sledi prihvaćenu posvećenost održivosti (ESG), koja izražava smer razvoja i integraciju aspekta održivosti u svoj poslovni model. Praćenje održivih rizika i mogućnosti uključuje upravljanje imovinom i u ulaganje u osiguranje i mrežu proizvoda i usluga, te povećava udeo razreda održivih ulaganja u skladu sa ciljem evropslog zelenog sporazuma o postizanju ugljične neutralnosti. U delatnosti osiguranja nudi proizvode za aktivno upravljanje rizicima povezanim sa klimatskim promenama, ekonomičniju upotrebu energije i njenu proizvodnju iz obnovljivih izvora, te održivu mobilnost.

Grupa Triglav u Federaciji BiH nastavila uspešno poslovati

Triglav Osiguranje Sarajevo je nastavilo dobro poslovanje. U prvoj polovini 2021. godine bruto fakturisana premija iznosi 31,7 miliona KM (16,2 miliona eura) što je za 11 posto više u odnosu na isti period prošle godine, te je više i od rasta tržišta FBiH (8 posto). Premija neživotnih osiguranja iznosi 18,4 miliona KM (9,4 miliona evra), i veća je za 4 posto u odnosu na isti period prošle godine, a premija životnih osiguranja iznosi 13,3 miliona KM (6,8 miliona evra) i veća je za 24 posto u odnosu na isti period prošle godine.

U prvom polugodištu 2021. godine na tržištu osiguranja FBiH oslovalo je 20 društava, od toga 11 društava za osiguranje sa sedištem na teritoriji Entiteta FBiH i 9 društava sa sedištem na teritoriji Entiteta RS. Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav Osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila drugo mesto na tržištu Bosne i Hercegovine (treće mesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udeo za 0,1 procentna boda na 9,2 posto. Triglav Osiguranje Sarajevo se na kraju prvog polugodišta nalazi na trećoj poziciji u FBiH (peto mesto prethodne godine) sa tržišnim udelom od 10,1 posto.

“U prvom polugodištu smo nastavili sa uspešnim poslovanjem, ostvarili smo veći rast od tržišta na kojem smo prisutni. I svi ostali ključni pokazatelji poslovanja su bolji u odnosu na prošlogodišnje. Nastavljamo sa aktivnim nastupom na tržištu, jačanjem učinkovitosti prodajne mreže i oblikovanjem usluga prema potrebama osiguranika. Kako bi naši osiguranici imali što bezbrižniji godišnji odmor, uključili smo pokriće kovid a 19 za sve police putničkog zdravstvenog osiguranja ugovorene do 30.09.2021.”, izjavio je ovom prilikom Edib Galijatović, predsednik Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo.