Iako tako ne deluje, čovečanstvo je uveliko zakoračilo u zelenu budućnost – obnovljivi izvori energije sve su dominantniji, na ulicama je više ekoloških vozila, a iz dana u dan otvaraju se nova “zelena” radna mesta.

Da li ćemo u narednim decenijama napokon ugledati zeleniju planetu zavisi od toga koliko ostanemo dosledni na ovom putu, a presudnu ulogu u tome odigraće mladi koji su već sada u poziciji da odabirom profesije daju svoj doprinos ostvarenju ovog cilja.

Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija (UNEP) nedavno je objavio listu najtraženijih veština koje mogu usmeriti mlade ka odabiru nekog od “zelenih” zanimanja, piše Energetski portal.

Sistemsko razmišljanje

Mada je ova veština poželjna na većini radnih mesta, bila ona “zelena” ili ne, sistematsko razmišljanje će se iz godine u godinu sve više ceniti kako bismo adekvatno odgovorili na izazove energetske tranzicije. Brojna radna mesta čiji je cilj podizanje efikasnosti, održivosti i iznalaženje uvek novih rešenja biće otvorena u budućnosti, a pojedinci koji su razvili ovu veštinu biće veoma traženi.

Kreativne veštine

Roditeljima se uglavnom “diže kosa na glavi” kada im dete saopšti da namerava da se bavi umetnošću, mada će se i ovaj scenario, sudeći po predviđanjima UNEP, uskoro promeniti. Dizajneri, muzičari, reditelji, fotografi, glumci i ostali kreativci koji imaju moć da inspirišu ljude odigraće važnu ulogu u zelenoj transformaciji planete.

Nauka

Sklonost ka nauci nekada je urođena, a ponekad svoje obrazovanje usmerimo u tom pravcu jer želimo dobro plaćen i stabilan posao. U svakom slučaju, očekuje se da će se nauka još više ceniti u budućnosti, naročito ekologija, hidrologija, geologija, meteorologija, biohemija i druge discipline važne u borbi protiv klimatskih promena.