Esco Elios je kompanija koja zauzima jednu od vodećih pozicija u rekonstrukciji javne rasvete u Srbiji. Osnovana je 2014. godine, a glavna delatnost ove firme je rekonstrukcija javne rasvete lokalnih samouprava korišćenjem LED svetiljki kroz ESCO model (Energy Saving Company).

– Javno-privatno partnerstvo je instrument ESCO modela kojim kroz investiciju i zamenu zastarelih svetiljki dolazi do smanjenja trenutnih izdataka lokalnih samouprava bez zaduženja. Reč je o dugoročnim ugovorima, u kojima se u početnom periodu najveći deo uštede usmerava na otplatu investicije i na visok nivo i kvalitet održavanja. Za vreme trajanja perioda garantovanja svako povećanje cene električne energije i ostalih naknada po računu će značiti veću uštedu za lokalnu samoupravu. Javno-privatno partnerstvo predstavlja i ekonomsku potrebu države da umesto zaduživanja uspostavi partnerski odnos sa investitorima – saopštavaju iz ove kompanije.

LED rasveta ima brojne prednosti, a jedna od njih je energetska ušteda. Naime, zbog velike efikasnosti u pretvaranju električne energije u svetlost, LED svetiljke predstavljaju najbolji izbor za zamenu starih, manje efikasnijih svetiljki sa živinim i natrijumovim izvorima svetlosti.

– Kvalitetne LED svetiljke su manje sklone kvarovima nego druge vrste svetiljki. Opštine imaju mogućnost da dobiju potpuno nov, siguran i stabilan sistem koji, gledano sa strane potrošača, znači da će 98 odsto svetiljki u svakom trenutku raditi – objašnjavaju u preduzeću Esco Elios.
Takođe, novom LED rasvetom se pozitivno utiče na ekologiju. Posredno se to ostvaruje time što se osvetljava željena površina i drastično smanjuje svetlosno zagađenje, a neposredno tako što se smanjenjem potrošnje umanjuje emisija ugljen-dioksida.

– Stare sijalice uglavnom sadrže živu. Proizvodnja ovakvih sijalica u Evropskoj uniji je zabranjena i one se ne mogu kupiti. U narednim godinama u Srbiji će takve svetiljke morati da se zamene, zbog ispunjenja ekoloških normi i standarda – poručuju u kompaniji Esco Elios.

Za Silvestera Horvata (Szilveszter Horvath), kao direktora i osnivača, najvažniji projekat je stvaranje i izgradnja kompanije.

– To jeste unutrašnji projekat, ali svi postignuti rezultati i uspesi zavise od toga, što je i najteži deo poslovanja. Kad sam se vratio u Srbiju iz inostranstva, suočio sam se sa nekim stvarima kod zaposlenih koje su u inostranstvu nezamislive. Kada su primljeni na posao, ljudi su razmišljali kako su uspeli, a nisu došli preko veze ili su pitali da li mogu barem par dana na godišnji odmor, iako im po zakonu sleduju dani. To je bilo pre pet-šest godina. Od tada se polako situacija menja nabolje, ali svi koji smo u položaju da napravimo pozitivne primere i promene puno toga još treba da radimo i vratimo ljudima samopouzdanje. Ova tema uopšte nije dovoljno forsirana u javnosti. Lično mislim da odlazak mlade generacije često nije samo zbog ekonomskog aspekta, nego i zbog okolnosti kako se u Srbiji tretira radna snaga. To ne zavisi od toga ko je na vlasti. Mi, direktori kompanija, najviše smo odgovorni za ovo, a radnici su i te kako zahvalni za normalne odnose i, naravno, za poštenu zaradu.

Kolika je zainteresovanost lokalnih samouprava za promene i uvođenje vaših rešenja? Da li možete nekoga da izdvojite?

Ne bih izdvojio nijedan projekat, sve lokalne samouprave su jako dobri partneri, bez njihovog aktivnog učestovanja u ugovornim obavezama ne bismo ni mogli da ostvarimo projekte. Mogu reći da zainteresovanost za naše usluge raste i to nije zaustavila ni situacija sa koronavirusom. Zahvaljujući dobrim referencama imamo zainteresovane i u regionu. Do sada nismo bili spremni kao kompanija da radimo i preko granice, ali sledeće godine nam je cilj da nađemo odgovarajuće partnere u regionu, kao i da proširimo poslovanje na teritoriji bivše Jugoslavije.

Koliko su u javnoj rasveti zastupljene “pametne svetiljke”, kako ih često nazivaju?

Izraz “pametne svetiljke” nije baš najprikladniji. Mi nudimo klijentima optimalno, tehničko-ekonomski najbolje rešenje. Svetiljke, naravno, imaju neke funkcije koje prethodne nisu imale, primera radi, noćnu regulaciju svetlosti. Tehnologiju uvek prilagođavamo potrebama klijenata.

Kolika je ušteda u održavanju, kvalitetu osvetljenja i potrošnji električne energije? Recite nam nešto više o pozitivnom uticaju LED rasvete u ekologiji i zaštiti životne sredine.

Prosečne uštede u električnoj energiji su negde oko 75 odsto, što je izuzetno visoko. Uštede na održavanju su isto značajne, ali kod održavanja se ne fokusiramo toliko na novčanu uštedu, nego na podizanje kvaliteta usluge. Već sam rekao da su naši projekti doprineli poboljšanju ekološke situacije kroz smanjenje ugljen-dioksida, što je isto kao da smo posadili 2318 hektara šume. Time se najviše i ponosimo.