Eurologistic je od osnivanja pre 15 godina do danas izrastao u ozbiljnu i kompetentnu firmu koja omogućava svojim klijentima kompletan servis logističkih usluga u zemlji i inostranstvu. Profesionalni tim zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom u ovom segmentu industrije svojim postojećim i budućim klijentima obezbeđuje najrentabilnije opcije kako bi zadovoljili svoje zahteve iz oblasti transporta, skladištenja robe i svih carinskih formalnosti prilikom uvoza ili izvoza robe.

– Svaki početak je težak, ali zahvaljujući upornosti i radu, kroz nekoliko godina uspeli smo da pozicioniramo kompaniju u red velikih međunarodnih logističkih kuća. Naša vizija od samog početka je bila da klijentima pružimo kvalitetnu i kompletnu uslugu na jednom mestu. Sa iskustvom idu i konekcije van granica naše zemlje, tako da sada imamo svoje partnere širom sveta, prevashodno u Kini i na Bliskom istoku, kao i u zemljama u regionu sa kojima radimo na poboljšanju servisa i usluga – objašnjava direktor Dražen Ivanović.

Koje su specifičnosti međunarodnog transporta i po čemu se on najviše razlikuje od unutrašnjeg transporta?

Međunarodni transport iziskuje poznavanje spoljnotrgovinskih propisa i regulative, kao i odnosa naše zemlje sa ostalim državama. Takođe, potrebno je ne samo da se transport organizuje, već i da se daju instrukcije i konsultativno pristupi svakom upitu ponaosob, kako bi se obezbedila potrebna dokumentacija i razni sertifikati neophodni za nesmetano kretanje robe preko granica.

Na koje sve destinacije prevozite robu?

Svojom mrežom partnera u mogućnosti smo da ponudimo usluge prevoza robe na bilo koju destinaciju u svetu. Po organizacionoj šemi u kompaniji, imamo sektore koji pokrivaju pomorski i drumski transport (sa punim i zbirnim utovarima), avio-pošiljke, kao i organizaciju železničkog transporta. Zajedno sa sektorom magacina i špedicije pokrivamo segment manipulacije robama uz svu prateću i neophodnu dokumentaciju. Trenutno je najveći obim poslovanja vezan za Kinu i zemlje EU.

Šta se promenilo u načinu vašeg poslovanja u vreme pandemije koronavirusa?

Pandemija koronavirusa je učinila da se svetska situacija projektovala svakako i na logistički sektor. Došlo je do pomeranja isporuka i odlaganja poslova zato što ni sami dobavljači nisu bili u situaciji da obezbede robu na vreme i isporuče svojim kupcima po dogovoru.

Koje novine klijenti mogu da očekuju u narednom periodu?

Naredni period je veoma nestabilan. Trudimo se da održimo sve dovorene zadatke i pružamo sve informacije na vreme. Monitoring pošiljki je svakodnevni posao tima i uvek prvi imamo sve informacije koje blagovremeno javljamo našim klijentima. Transport unutar Evrope funkcioniše prilično neometano, ali u smanjenom obimu u odnosu na vreme pre pandemije, dok je situacija sa dopremanjem robe iz Kine prilično otežana usled nedostatka opreme (kontejnera), kao i zadržavanjem brodova u lukama. Očekujemo da će ovakva situacija u transportu ostati sigurno do kraja godine.