Kompanija ACO posluje već 75 godina u 45 zemalja, na četiri kontinenta. Globalni je lider u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata. Stručnost, inovativnost i kreativnost čine je pouzdanim partnerom, a o uspesima ove firme, od nastanka do danas, govori direktorka Jelena Andrić Grafakos za “100 najvećih u Srbiji”.

Kompanija ACO je osnovana 1946. godine u Nemačkoj. Kako je izgledao njen razvojni put od početnog perioda do danas?

Kompanija ACO je tokom 75 godina svog postojanja iz porodične firme orijentisane uglavnom na tržište Nemačke i još nekoliko evropskih zemalja izrasla u globalno prisutnog lidera u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata. Danas kompanija posluje u 45 zemalja širom sveta, sa 30 proizvodnih pogona na četiri kontinenta. Od svojih početaka ulažemo u razvoj novih tehnologija i inovativnih rešenja u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja voda, prateći potrebe tržišta i sve zahtevnijih projekata u ovoj oblasti, ujedno odgovarajući na izazove pojačane urbanizacije i sve prisutnijih posledica klimatskih promena. Istovremeno, kompanija je uprkos snažnom rastu, sačuvala porodične vrednosti na kojima je nastala, a koje i danas čine osnovu poslovanja čitave ACO grupe.

Šta biste istakli kao najveće vrednosti vaše kompanije?

Kada govorimo o vrednostima kompanije, možemo reći da su grupisane oko tri osnovna pravca delovanja. Prvo, to je pripadnost globalnoj ACO porodici i vrednostima koje podrazumevaju pouzdanost, poverenje, stabilnost, snagu, kako unutar kompanije, tako i prema klijentima sa kojima sarađujemo. Zatim, tu su vrednosti koje su usmerene ka rešenjima u oblasti upravljanja vodama, kao što su inovativnost, kreativnost, stručnost i rešavanje najkompleksnijih izazova savremenih projekata. U prilog tome govore brojne nagrade u oblasti dizajna i kvaliteta proizvoda, kao što su Red Dot Award, Stein im Brett, BaustoffMarkt Oscar i mnoge druge. Ono što je zaista zanimljivo je posvećenost izuzetnosti kroz vezu sa umetnošću, s obzirom na to da je najveći evropski izložbeni prostor za modernu umetnost NordArt u vlasništvu ACO kompanije i nalazi se u okviru ACO centrale u Nemačkoj. To je mesto na kome se održavaju izložbe slikarskih i vajarskih dela, muzički festivali, filmske i pozorišne predstave.

Poslujete širom sveta, na svim kontinentima. Sa kojim izazovima se najčešće susrećete?

Izazovi koji su nam zajednički globalno su svakako pojačana urbanizacija i sve veći uticaj klimatskih promena u vidu pojačanih količina padavina ili sušnih perioda. Zbog toga, ali i zbog sve veće složenosti savremenih projekata, zahteva za što jednostavnijom i bržom ugradnjom i sigurnošću i pozdanošću u toku perioda eksploatacije, kompanija ACO je ušla u razvoj novih proizvoda i rešenja koji mogu u potpunosti odgovoriti na ove izazove. Uz to, presudni faktor je znanje i iskustvo koje postoji u okviru grupe, koje značajno doprinosi da se u saradnji sa klijentima projekti uspešno realizuju.

Pandemija koronavirusa zahteva novi pristup radu. Na koji način ste se prilagodili ovim okolnostima?

Iako je pandemija za nas, kao i za sve ostale na tržištu, došla iznenada i potpuno promenila način poslovanja duže od godinu dana, mogu reći da smo se uspešno prilagodili novonastaloj situaciji i prošlu godinu završili kao do sada najuspešniju, rekordnu godinu. Naravno, bilo je mnogo izazova, naročito u organizaciji rada, održavanju komunikacije unutar tima i sa klijentima, održavanju sastanaka i isporukama za projekte. Sve je to zahtevalo dodatnu energiju kako bi se uspešno ispratili i realizovali projekti na kojima smo radili, s obzirom na to da se dosta toga dogovaralo na daljinu ili onlajn zbog poštovanja epidemioloških mera. Ipak, to je bila i prilika da shvatimo da i u otežanim okolnostima možemo uspešno da se organizujemo, steknemo nova znanja, pristupimo ubrzanoj digitalizaciji, prilagodimo se i ostvarimo odlične rezultate.

ACO Srbija i Crna Gora posluje od 2003. godine. Koje su razlike u poslovanju na našim prostorima u odnosu na druge zemlje?

Sigurno je da svako tržište ima svoje specifičnosti. Ono što je obeležilo naš osamnaestogodišnji rad u Srbiji i Crnoj Gori je svakako podizanje svesti o važnosti primene adekvatnih sistema za odvodnjavanje i prečišćavanje voda, praćenje propisa u ovoj oblasti i bliska saradnja sa izvođačima radova, projektantima i investitorima, koja je rezultirala velikim brojem uspešno izvedenih referentnih projekata. Upoznavanje sa važnošću upravljanja vodama smo potencirali i kroz otvaranje ACO Akademije za Srbiju i Crnu Goru, koja je zamišljena kao edukativni centar u kojem se kroz prezentacije, pokazne ugradnje, razmenu iskustava i znanja između članova ACO tima i saradnika na tržištu, zapravo stvaraju uslovi za realizaciju još kvalitetnijih i modernijih rešenja u oblasti upravljanja vodama.

Šta biste poručili ljudima koji žele da zakorače u svet uspešnog poslovanja?

Ono što je najvažnije za uspeh bilo koje kompanije ili pojedinca je velika posvećenost, konstantno usavršavanje i dobro sagledavanje prilika, kao i prilagođavanje promenama na tržištu i pronalaženje novih mogućnosti za rast. Ključno je shvatiti da u poslovanju uvek idemo ili napred, a ako stagniramo, zapravo idemo unazad. Nije lako funkcionisati van zone komfora, niti kao pojedinac, niti kao kompanija u celini, ali se zapravo tu dešava napredak. Kada prihvatimo odgovornost za ono što radimo, već smo napravili veliki korak ka uspehu.