Kompanija Mega plast Jovanović iz Stare Pazove gradiće proizvodni kompleks u radnoj zoni Sever u Staroj Pazovi.

Kompleks je namenjen proizvodnji proizvoda od plastike za kućnu upotrebu – stolova, stolica,
krupnijih dečjih igračaka i drugo.

Sirovina za proizvodnju je granulat polipropilena, a predviđeno je da se mesečno troši 200 tona sirovine za proizvodnju. Prilikom proizvodnog procesa se ne stvaraju otpadne tehnološke vode.

Proizvodni kompleks će se graditi u dve faze – u prvoj je planiran prоizvоdni objekat sа аdministrаtivnim dеlоm, skladišni objekat za skladištenje gotovih proizvoda od plastike i sirovina, kao i portirnica i trafo-stanica, a u drugoj još jedan sklаdišni objekat koji je predviđen kao dogradnja skladišta iz prve faze, javlja eKapija.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay