„Biti računovođa je veoma profitabilan posao“, poručuju iz Računovodstvenog centra Škorpion. Ova kompanija pruža usluge iz oblasti knjigovodstva i sprovodi edukacije za knjigovođe, a svojim pristupom u kome posebno mesto zauzima povezivanje teorije i prakse, izdvojili su se na tržištu kao partner od poverenja u ostvarivanju biznisa.

Zahvaljujući uspešnom poslovanju našli su se među „100 najvećih u Srbiji” i otkrivaju nam tajnu kako efikasno uštedeti vreme i novac.

Koje vrste usluga pružate klijentima?
Našim klijentima pružamo sve knjigovodstvene usluge, ali najbitnije od svega – štedimo im vreme, kao i novac. Novim klijentima potpuno besplatno otvaramo firmu, uz ugovor o korišćenju naših usluga, jer time želimo da ih motivišemo i pomognemo im u ostvarivanju njihovog biznisa. Sve radimo elektronski, bez fizičkog dostavljanja dokumentacije uz dvadesetčetvoročasovni pristup svim podacima i dokumentima.

Kakva je uloga računovođa i knjigovođa u današnjoj privredi?
Uloga računovođa u današnjoj privredi je velika, zato što od njih zavisi poslovanje jedne firme. Pored ozbiljnosti pristupanja poslu, tačnosti i preciznosti koju mora da pruži biti računovođa je vrlo profitabilan posao.

Tokom obuka polaznici uče na primerima sa kojima se mogu svakodnevno susresti. U čemu je najveća vrednost povezivanja teorije i prakse?
Vrednosti ima puno, jer teorija bez prakse ne znači mnogo. Samim tim što pružamo svojim polaznicima praksu i na svakom narednom času pričamo o trenutnim knjigovodstvenim zadacima koje obavljamo, polaznici mogu da stvore sliku u glavi koji problemi mogu da nastanu u poslu i, naravno, kako da ih reše.

Kako ocenjujete trenutno stanje u vašoj delatnosti?
Tržište je dosta zastupljeno, ali kvalitet se uvek nekako izdvoji, o kojoj god da je branši reč. Naša delatnost se stalno susreće sa raznim novinama, tako da je najbitnije da se bude dobro informisan zbog njihove primene i omogućiti klijentu da stvori sliku o uticaju na njegovo poslovanje.

Koje novine klijenti mogu očekivati u narednom periodu?
Konstantno radimo na usavšavanju svojih usluga. Uveli smo obuke za nemački jezik i uveliko radimo na akreditaciji škole za knjigovođe, kako bismo obezbedili budućim polaznicima priznate diplome u organizaciji obrazovanja odraslih, kao prekvalifikaciju završenih srednjih škola.