Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata u ovoj godini”.

Program će se sprovoditi kroz četiri faze, a prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima, koji se do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs, dok je druga faza realizacije programa namenjena nezaposlenim licima, koji će se od 1. do 31. oktobra prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza podrazumeva izbor kandidata, što će obaviti poslodavci. Konačan izbor kandidata će poslodavci iz privatnog sektora vršiti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Planirano je da se u program uključi do 10 000 mladih, sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života.

Uslov je da nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do šest meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa.

Program, koji se odnosi na privatni i javni sektor, sprovodiće se kod poslodavca u trajanju od devet meseci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje će isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 22 000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26 000 dinara sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćivati doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovaj program daje mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Izvor: eKapija
Foto: Pixabay