Kompanija Sova N Vision d.o.o. je osnovana 2011. godine kao privredno društvo koje se bavi proizvodnjom, razvojem i plasmanom optoelektronskih uređaja i sistema za noćna osmatranja i borbena dejstva, prevashodno za potrebe Vojske Srbije, ali i ministarstava odbrane inostranih zemalja. Koriste stratešku povezanost sa srodnim preduzećima u ovoj oblasti i na osnovu ugovora o poslovno-tehničkim saradnjama zapravo kreiraju “Optoelektronsku grupaciju”. Time se postiže potpuna strateška nezavisnost proizvodnog procesa, ali i povećanje konkurentnosti prevashodno na ino tržištima u pogledu rokova isporuke i zadovoljavajućeg kvaliteta finalnog proizvoda i usluge koju pružaju.

U intervjuu za „100 najvećih u Srbiji” govore o metodologiji izrade uređaja, poslovanju i budućim planovima.

Koje su ključne tehnologije u vašem poslovanju?

Kao ključne tehnologije izdvajamo tehnologije izrade: optoelektonskih uređaja i integrisanih sistema za osmatranje i dejstva noću, pojačavača slike, termovizijskih uređaja i optičkih komponenti malih serija. Kompletan proces izrade i proizvodnje naših uređaja zasniva se na “in house tech” konceptu u svim aktivnostima – istraživanju, razvoju, proizvodnji i, konačno, održavanju i servisu.

Šta čini Vaš proizvodni program?

Proizvodni program obuhvata dogled za vožnju noću na bazi pojačavača slike, pasivnu nišansku spravu sa uvećanjem X4 i X6, dnevni nišan uvećanja X3, složene optolektronske uređaje i uređaje sa nehlađenim termalnim senzorima. Svi naši uređaji su verifikovani u Tehničko-opitnom centru RS i izrađeni u skladu sa MIL standardom. Preduzeće pruža i usluge zalivanja, modernizacije IC periskopa u borbenim vozilima i uspešno remontuје glavе za samonavođenje raketa na cilj sa toplotnim zračenjem i remont glave za rakete vazduh-vazduh.

Prateći trendove na tržištu Sova N Vision d.o.o. uspešno sarađuje sa klijentima iz Srbije i inostranstva. Sa kojim državama ste ostvarili saradnju?

Sova N Vision d.o.o. je u dosadašnjem poslovanju imala za cilj da izgradi reputaciju pouzdanog proizvođača koji po kvalitetu svojih finalnih proizvoda i pruženih usluga u potpunosti parira renomiranim svetskim kompanijama u ovoj oblasti. U prethodnom periodu izdvojili bismo, sada već dugoročnu, saradnju sa kupcima iz Francuske, Turske i Arapske Republike Egipat.

Koji su optoelektronski uređaji najčešće danas u upotrebi?

Trenutno su na tržištu najtraženiji noćni uređaji na bazi pojačavača slike i termovizijski uređaji. Samostalni noćni nišani namenjeni su vojnim jedinicama koje koriste snajperske i dalekometne puške i puškomitraljeze za dejstva na srednjim i većim daljinama.
Noćne naočare su izuzetno praktične jer se mogu povezati na šlem pri čemu ruke ostaju slobodne. Kada se ne koriste, jednostavnim potezom se postavljaju iznad šlema.
Uređaj koji koriste sve vojne jedinice zbog raznovrsne namene je monokular. Ukoliko se postavi na šlem, moguće je upravljati vozilom u noćnim uslovima. U našoj ponudi su i termovizijski monokulari , kao i noćni dodatak dnevnoj optici (Clip-on), koji ima iste funkcije kao i termovizijki Clip-on, ali se koristi isključivo u noćnim uslovima.

Kako ste zadovoljni poslovanjem u prvom kvartalu 2021. godine?

Poslovanje u prvom kvartalu 2021. godine je potpunosti realizovano po projektovanom godišnjem planu za 2021. godinu. Zahvaljući prirodi našeg proizvodnog programa, tipu kupaca i činjenici da smo zbog veličine preduzeća u velikoj meri fleksibilni i adaptibilni, možemo slobodno reći da cela ova situacija sa pandemijom kovida 19 nije ozbiljnije uticala na naše poslovanje. U 2020. usmerili smo se na zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, a u ovoj planiramo da povećamo učešće izvoza u ukupnom prometu usled povoljnije situacije sa pandemijom. Planirano je osvajanje novih potencijalnih tržišta, sa strateškim partnerima, pre svega, afričkih zemalja – Maroka i Egipta, ali i povećanje obima saradnje sa kupcima iz Turske i Francuske.

Ivana Stanković