Žene već dugi niz godina nižu uspehe u poslovnom svetu. Njihova snaga i istrajnost čine ih jedinstvenim, ali uprkos posvećenom radu i izuzetnim rezultatima, još uvek nisu dobile zasluženo mesto u našem društvu.

O tome sa kakvim izazovima se dame susreću u biznisu, šta ih motiviše, a koje su prepreke koje zahvaljujući upornosti i znanju svakodnevno prevazilaze, razgovarali smo sa Aleksandrom Vučković, iz kompanije Mirax Agrar.

Koliki je procenat žena koje se bave biznisom na našim prostorima i u kojim delatnostima?
Broj žena na rukovodećim položajima u Srbiji je oko 30 odsto. Međutim, činjenica je da što je firma veća, to je manje žena na liderskim pozicijama. Takođe, oko 30 odsto je žena preduzetnica u Srbiji. Uglavnom se one bave ženskim delatnostima i zapošljavaju žene.

Koliki je izazov biti žena u biznisu u današnjem vremenu?
Sve više se govori o ravnopravnosti polova, ali u biznisu još uvek dominiraju muškarci. Kulturološki uslovljene vrednosti i društvena diskriminacija su najveći izazov sa kojim se žene suočavaju. Još uvek je duboko ukorenjeno kulturološki i društveno uslovljeno stanovište da neki poslovi jednostavno nisu za žene. U svim segmentima mozemo naići na ovakve stereotipe i treba ih prihvatiti jednostavno kao predrasude i dokazati svojim delima da to i jesu. Drugi veliki izazov je balansiranje između privatnih i poslovnih obaveza, što nosi sa sobom veliki stres. Potrebna je velika organizovanost, ozbiljno planiranje, brzo prilagođavanje i dosta kompromisa kako bi se postigao uspeh na svim poljima.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji su objavljeni u knjizi „Žene i muškarci u Srbiji 2020“, žene su brojnije i obrazovanije od muškaraca, ali za 8,8 odsto imaju manje zarade od njih. Kako to komentarišete?
Nažalost, to je tačan podatak. U našem društvu je i dalje negde ukorenjen stav da je žena slaba, da je manje sposobna, manje inteligentna i slično, kao i da muskarac mora da zarađuje, a žena da sedi kod kuće i da zaista postoji razlika između „muške“ i „ženske“ plate zaposlenih na istim radnim mestima i bez ikakvog realnog opravdanja.
Davno, na početku svoje karijere, kada sam pitala za povećanje plate, uz sve argumente koje sam imala za to, direktor je meni uzvratio neumesnim pitanjem: „Zašto se vi toliko borite za povećanje plate, pa vi ste udati, muž treba da brine o tome?“.
Nažalost, kasnije sam se mnogo puta uverila da zaista mnogi muškarci na rukovodećim mestima tako i misle, da žena jednostavno ne treba da ima platu kao muškarac.

Sa kojim se preprekama uglavnom susreće jedna poslovna žena?
Prva prepreka je nemogućnost da joj se uopšte pruži šansa da se dokaže. Ako dobije zadatak gde može da pokaze koliko je sposobna, ostaje često nenagrađena.
Kada dobije mogućnost da bude na rukovodećem položaju, ima razne vrste izazova od kojih sam neke već pomenula. Ali činjenica je da svi ti izazovi mogu da se preokrenu. Umesto da budu prepreke, izazovi mogu da postanu prednost, samo treba raditi na tome. Ali, generalno, žene u Srbiji imaju mnogo prepreka, veliki procenat njih u zrelim godinama ostaje bez posla kao tehnološki višak i slično. Oko 80 odsto žena odlazi u preduzetničke vode jer nema zaposlenje, a ne zato što su zaista spremne da preuzmu rizike koje nosi preduzetništvo.


Koliko su žene plaćene za svoj rad u odnosu na muškarce?
Manje i nedovoljno.

Koje to osobine žene imaju koje bi mogle biti ključne za uspešan razvoj biznisa?
Žene imaju prirodno izražene neke osobine koji imaju pozitivan efekat na biznis. Žena je stub porodice. Ona ima potrebu da organizuje, da stvara da bi porodici obezbedila što više, ima potrebu da brine, da čuva i da se bori za svoju porodicu, da bude lojalna i privržena. Žene koje su posvećene biznisu te svoje osobine prenose i na firmu u kojoj imaju dominantnu ulogu. One potpuno daju sebe i posmatraju kompaniju u kojoj su kao neku vrstu druge porodice, za koju se bore i stvaraju. Takav stav daje najbolje rezultate kako na rukovodećim pozicijama, tako i kada su i same preduzetnice.

Zašto je značajno podučavanje u razvoju poslovanja na modernom tržištu? Kakva su vam iskustva u tome?
Veoma su važne obuke na početku svakog posla. Ono sto je još bitnije jesu kontinuirano učenje i razvoj, praćenje propisa, izmena i noviteta u svom domenu. Da bi se postigao značajniji uspeh, neophodno je stalno usavršavanje i učenje kroz raznovrsne zvanične obuke i treninge, a još važnije je samostalno istraživanje i razvoj kroz konstantno učenje.

Šta žene mogu uraditi u budućnosti kako bi veći procenat njih bio na rukovodećim položajima?
Moraju da budu vredne, uporne, da rade na svom usavršavanju i da se ne prestaju da se bore za svoje ciljeve.

Na koji način kulturološki koncepti utiču na formiranje stavova o ženama u poslovnom svetu?
Ovakvi koncepti negativno utiču na formiranje stavova o ženama. Kao što rekoh, nažalost, kod nas je ukorenjen stav da su muškarci sposobniji za biznis, ali na nama ženama je da dokažemo suprotno.

Koju poruku biste uputili ženama koje žele da se bave preduzetništvom?
Treba da slede svoje ideje, da budu uporne i istrajne, kao i da preuzmu rizik koji sa sobom nosi preduzetništvo i da ne odustaju.

Ivana Stanković