Sandžak Media je grupa pružalaca medijskih usluga, koja udruženo deluje od 2014. godine. Kako bi na medijskom tlu postali prepoznatljivi, udružili su više medija različitih kategorija. Organizovani su na administrativno-organizacionom konceptu, gde je svaka članica zadržala svoj uređivački kurs i politiku.

Kako naglašava direktor Sandžak TV Salahudin Fetić, pod njihovim krovom su pored pomenute televizije, radio Refref, časopis/novine Glas islama i novinska agencija (veb-portal) SANA. Sandžak TV, kao naslednica prve televizijske kuće na ovom prostoru, pod ovim imenom deluje više od 10 godina. Prethodno je nosila naziv Universa, jer je nastala u okviru Internacionalnog univerziteta (prvog u Novom Pazaru) pri katedri za žurnalistiku. I danas okosnicu čini edukativni, kulturni i informativni program. Baštineći principe i kodekse morala i novinarstva, slobode, objektivnosti i otvorenosti prema svim društvenim faktorima, STV se etablirala među najrespektabilnijim regionalnim medijima u Srbiji.

„Novinska agencija SANA, prva agencija na prostoru Sandžaka, direktno i pravovremeno izveštava domaću i međunarodnu javnost o najaktuelnijim događajima iz Sandžaka i regiona, čije medijske materijale preuzimaju kako domaće lokalne, regionalne i nacionalne, tako i renomirane svetske medijske kuće”, objašnjava Fetić.

„Refref radio, jedini verskog karaktera u regionu, deluje duže od 15 godina, na frekfenciji 105.8 u Novom Pazaru i putem interneta u celom svetu, promoviše porodične, moralne i tradicionalne vrednosti, multietičnost i multikulturalnost našeg društva. Poseban ukras čini učenički i studentski program”.

Glas islama je časopis za veru, društvo i kulturu, osnovan pre 25 godina, otkada na mesečnom nivou izlazi u kontinuitetu. Pored bogatog sadržaja radova renomiranih autora, krasi ga kvalitetna štampa i izrada. Distribuira se u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i dijaspori.

„Korist najpre imaju naše članice/mediji, jer smo udruživanjem smanjili organizaciono-administracijske i kadrovske potrebe. Međutim, korist od našeg udruživanja imaju, pre svega, privrednici u Sandžaku. Pored kvalitetnog medijskog sadržaja, ozbiljnim i profesionalnim radom na ovaj način smo obezbedili kompletnu marketing ponudu na jednom mestu: od reklamnih spotova, reportaža, do priloga i kvalitetnih PR članaka, koje realizuje iskusan marketing tim”, kaže Salahudin Fetić.

Više od 100 klijenata, privrednih subjekata, dali su im poverenje na polju marketinga i sa njima imaju stalnu i povremenu saradnju.