Coca-Cola HBC je najavila da se obavezuje na postizanje nulte stope stakleničkih gasova u celom svom lancu vrednosti do 2040. godine.

Putem postojećeg, odobrenog naučno utemeljenog cilja, do 2030. godine kompanija će za 25 odsto smanjiti svoje emisije u lancu vrednosti u opsezima 1, 2 i 3*, uz dodatno smanjenje od 50 odsto u narednoj deceniji. Kako bi se rešilo 90 odsto emisija u opsegu 3 koje su rezultat postupaka trećih strana, Coca-Cola HBC će proširiti svoju sadašnju saradnju s dobavljačima. Tamo gde se emisije ne mogu u potpunosti eliminisati, kompanija će ih umanjiti ulaganjem u druge mere zaštite klime.

Komentarišući najavu, Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cole HBC, navodi: „Ova obaveza je krajnje odredište putovanja koje smo započeli prije mnogo godina. U potpunosti je usklađena sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i napravimo pozitivniji uticaj na okolinu. Oboje je ključno za naš budući rast. Iako nemamo sve odgovore, naš plan, rezultati koje smo postigli i partnerski pristup nam ulivaju pouzdanje da ćemo uspeti”.

Jasan plan

Kako bi postigla svoj cilj, Coca-Cola HBC će:

Uložiti 250 miliona evra u inicijative za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2025.

Dekarbonizovati dalje svoje poslovanje prelaskom na 100 odsto obnovljivu električnu energiju i niskokarbonske izvore energije kroz stalna poboljšanja i inovacije u oblasti energetske efikasnosti.

Ubrzati svoje putovanje ka kružnijem pristupu ambalaži s nižim udelom karbona većom upotrebom rPET ambalaže, usvajanjem opcija bez ambalaže i opcija ponovnog punjenja, uklanjanjem plastike u sekundarnoj ambalaži.

Uvesti energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce.

Sprovesti program Green fleet kako bi svoj vozni park prebacili na alternative koje su potpuno bez ili su sa niskim udelom karbona.

Osim toga, Coca-Cola HBC uvela je ciljeve smanjenja emisije CO2 kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim poticajnim planovima.

Izuzetni rezultati

Coca-Cola HBC je jedna od prvih kompanija koja se obavezala i ostvarila naučno utemeljene ciljeve. U poslednjoj deceniji, kompanija je prepolovila svoje direktne emisije, a plan redukcije CO2 do 2030. godine već je podržan i odobren u skladu s nastojanjem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 °C iznad nivoa pre industrijske revolucije. U martu 2021. godine Coca-Cola HBC je prema Dow-Jonesovom indeksu održivosti ocenjena kao najodrživija svetska kompanija za proizvodnju pića, po peti put u poslednjih sedam godina, čime je postigla svoju najveću ocenu do sada. Takođe je rangirana među najboljima u održivosti po ESG parametrima kao što su CDP, MSCI ESG i FTSE4Good.

* U skladu s metodologijom koju koristimo, razlikujemo tri kategorije izvora emisija stakleničkih gasova koje merimo i o kojima izveštavamo:

Opseg 1 – direktne emisije koje dolaze od goriva korištenog u našim punionicama, uredima i distribucijskim centrima, kao i od goriva našeg voznog parka

Opseg 2 – indirektne emisije koje su rezultat naših poslovnih aktivnosti, struja i ostali izvori energije koje koristimo

Opseg 3 – sve indirektne emisije stakleničkih gasova unutar našega lanca vrednosti, kao što su emisije nastale proizvodnjom sirovina koje koristimo (šećer, voćni koncentrat i ambalaža), emisije nastale od električne energije koja napaja hladnjake naših kupaca, kao i emisije goriva naših partnera u logistici i prevozu.

Emisije staklenih gasova iz opsega 1 i 2 čine 11 odsto ukupne emisije, dok najveći deo emisija dolazi iz opsega 3.