Kompanija Bas promet d.o.o, koja se bavi transportom i trgovinom, distribucijom cementa domaćih proizvođača i organizacijom teretnog transporta na teritoriji Srbije, već 28 godina beleži samo uspehe u poslovanju. Lider su u oblasti teretnog šleperskog prevoza robe u zemlji, a svojom razgranatom mrežom trgovine i transporta pružaju usluge prevoza gotovo svim vodećim inostranim i domaćim preduzećima koja posluju na domaćem tržištu. Kako navodi direktor kompanije Dragan Milošević, na tržištu ih jedinstvenim čini to što logistikom objedinjuju transportne firme koje posluju na teritoriji Srbije.

Na tržištu transporta učestvujemo sa više od 500 kamiona – šlepera, na pravom mestu i uvek na vreme. Bas promet stavlja svojim klijentima na raspolaganje sve svoje potencijale i ulaže sve svoje znanje i iskustvo da bi pružio usluge u oblasti posredovanja i distribucije robe. Specifičnost usluge nalaže i uspostavljanje izvesnih opštih uslova poslovanja. Njihova svrha je uspostavljanje jasnih i obavezujućih pravila za klijente i našu kompaniju, koji se primenjuju u svakoj fazi tog odnosa. Osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno nešto drugačije. U svakoj prilici postupaćemo kako to zahtevaju interesi klijenta i sa pažnjom dobrog privrednika – priča naš sagovornik.

Prema Miloševićevim rečima, drumski transport je trenutno vodeći način prevoza tereta u Srbiji, a smatra se da će tri tehnološka trenda – automatizacija, elektrifikacija i digitalizacija u osnovi promeniti logistiku drumskog prevoza. Kaže da se u Srbiji očekuje povećanje potražnje za drumskim transportom u narednim godinama jer se nastavlja ekonomski rast u regionu. Napominje i da je industrija drumskog saobraćaja suočena sa nizom izazova.

Tržište je veoma fragmentisano, sa malim brojem flota i drugim brojem samostalnih delatnosti. Industrija transporta i logistike se konstantno suočava sa promenama, poljavljuju se novi poslovni modeli, očekivanja kupaca i tehnologije, a digitalizacija svih procesa je definitivno jedan od glavnih trendova u logistici. To je ono što proces čini bržim, transparentnijim i lakšim klijentima, a kompanije konkurentnijim. Ovakvo koncentrisanje delatnosti omogućava da brzo i efikasno reaguje na potrebe klijenata.

Zato Bas promet sa svojim timom spremno razvija dugoročni plan za razvoj poslovanja u narednom periodu. U proteklih 30 godina, menjale su se tržišne prilike, nizali izazovi, ali je vizija kompanije ostala ista: razvoj novih i unapređenje postojećih usluga, modernizacija logističke infrastrukture, ulaganje u znanja i veštine zaposlenih – navodi Milošević.

Dinamično okruženje u kakvom posluju logističke kompanije, tvrdi naš sagovornik, zahteva da one daju brze i precizne odgovore na izazove koje to okruženje svakodnevno nameće. Tačna, pravovremena i lako dostupna informacija je najbitnija za brzo reagovanje i donošenja pravih poslovnih odluka. Dodaje i da je organizacija, praćenja i analiza transporta robe sa svim pratećim operacijama veoma složen poslovni proces imajući u vidu broj faza, broj učesnika, geografsku distribuiranost i vreme trajanja procesa.
Zato je značaj drumskog transporta za privredni razvoj Srbije ogroman, imajućiu vidu čvrstu i uzajmnu zavisnost između stepena razvoja saobraćaja u jednoj zemlji i razvoja privrede. Delatnost javnog teretnog prevoza sa preko 80 posto teretnog transporta u Srbiji je preduslov održivosti proizvodnih procesa i od izuzetne je važnosti za funkcionisanje i razvoj u zemlji. Uvažavajući sadašnje poslovne okolnosti, interese korisnika usluga transporta, konkurentnost i funkcija delatnosti u privredi, zaključak je da je neophodno donošenje sistematskih rešenja za unapređjenje i razvoj sektora transporta tereta u Srbiji – govori direktor Bas prometa.

Zato kao kompanija posebno insistiraju na aktivnom uključivanju i udruživanju predstavnika prevoznika i poslovnih udruženja, jer je to, kako kaže, interes poslodavaca i interes opštih rešenja.
Svoje delovanje Bas promet zasniva na stalnoj saradnji sa prevoznicima, usklađivanjem interesa preduzeća koja obavljaju delatnost saobraćaja u drumskom saobraćaju, korisnika usluga prevoza i institucija, u okviru kreiranja i implementacije zakonske regulative. Delovanje je usmereno u cilju unapređivanja poslovanja, uređenje poslovnog ambijenta, unapređivanja kvaliteta usluga i podsticanja konkurentnosti u Srbiji što predstavlja opšti društveni interes – navodi Milošević.