U novije vreme sve je više žena koje odlučuju da se otisnu put preduzetništva. Istrajne i odlučne da ostvare poslovne ciljeve na tom putu se susreću sa brojnim preprekama koje svojim radom, trudom i energijom uspešno prevazilaze.

Sabaheta Kajtazović je vlasnica i direktorka firme Kaliopi, koja je osnovana 2009. godine, sa sedištem u Novom Pazaru, i jedan je od lidera u tekstilnoj industriji. U intervjuu za “100 najvećih u Srbiji” otkriva koje su prednosti bavljenja preduzetništvom i šta je presudno za uspeh u poslovnom svetu.

Kako su izgledali počeci rada vaše firme?

S obzirom na to da sam se udala veoma mlada i postala majka sa 18 godina, imala sam jako veliku želju da se ostvarim i na poslovnom planu, da budem ekonomski osnažena i nezavisna u ovom našem društvu, koje je uvek gledalo na ženu kao na domaćicu kojoj je mesto u kući. Kao i na svakom početku, sama organizacija poslovanja i svega što je pratilo tu aktivnost je bilo izuzetno teško.  Prvenstveno sam morala obezbediti podršku porodice da bih mogla da se bavim poslovanjem.

Sa kojim izazovima ste se najčešće susretali?

Susretala sam se sa finansijskim poteškoćama, plasiranjem proizvoda na tržište, nelojalnom konkurencijom i činjenicom da sam bila žena u svetu koji je bio rezervisan isključivo za muškarce. Proizvodnjom tekstila su se uglavnom bavili muškarci i to je bio jedan od najvećih izazova koji je trebalo prevazići.

Koje su prednosti, a šta biste izdvojili kao nedostatke bavljenja preduzetništvom?

Žena preduzetnica nema slobodnog vremena, nema vremena za sebe, privatna druženja i izlaske, jer u potpunosti mora biti posvećena poslovima kojima se bavi kako bi uspela da napravi proboj na tržištu i da se kao ozbiljna poslovna žena predstavi društvu i kao takva bude prihvaćena.

Koliki je procenat žena preduzetnica i kako se one odlučuju da uplove u svet preduzetništva?

Samo se hrabre i odvažne žene odlučuju na takav korak. Da bi se neko bavio preduzetništvom, mora imati kvalitet lidera, mora znati kako da organizuje proces od početka do samog kraja. U prošlosti se veoma mali broj žena bavio preduzetništvom dok je danas ovaj broj u porastu, što me čini posebno srećnom.

Kako unaprediti preduzetništvo u Srbiji?

Republika Srbija mora posvetiti posebnu pažnju preduzetništvu u budućem periodu jer je upravo proizvodnja žila kucavica svake ekonomije. Stoga treba preduzeti adekvatne mere da se više podsticaja pruži preduzetnicima, kako bi oni u ovim izazovnim vremenima mogli nesmetano da se bave svojom delatnošću.