Steel Impex d.o.o. je kompanija koja je ostvarila izuzetan uspeh, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, u oblasti sakupljanja i tretmana otpada metalnog i nemetalnog karaktera.

Svoje poslovanje započinje početkom XXI veka, te vremenom proširuje svoju delatnost i razvija se u moderan reciklažni centar. Tokom 2019. godine Steel Impex je postao deo austrijskog Black Gold holdinga.

Kompanija predstavlja lidera na srpskom tržištu u reciklaži neopasnog otpada, a ujedno vrši sakupljanje i tretman otpada čeličnog i metalnog porekla, otpadnih vozila, obojenih metala, plastičnog otpada – PET, otpadnih kablova, otpadnih guma, neopasnog električnog i elektronskog otpada, kao i svog ambalažnog otpada.

Steel Impex poslovanje obavlja iz sedišta koje se nalazi u Sremskoj Kamenici, kao i u ograncima privrednog društva na severu Srbije – u Luci Novi Sad, u kompleksu MPP Pobeda Industrial – u Petrovaradinu i u centralnoj Srbiji – u Kraljevu.

Metalni i nemetalni otpad se tretira shodno internacionalno priznatim standardima i priprema za dalju reciklažu u zemlji ili inostranstvu. Godišnje kompanija može da sakupi, istretira i izveze oko 100 000 tona pomenutog otpada širokom spektru potrošača.

Koncept cirkularne ekonomije u Steel Impex d.o.o. nije samo pretpostavka, svi resursi se maksimalno iskorišćavaju i time vraćaju u proizvodni proces.