Fabrika ulja Dunavka iz Velikog Gradišta bavi se proizvodnjom sirovog ulja i sačme dobijenih preradom suncokreta i soje.

Dunavka je most koji spaja suncokret i soju sa gotovom hranom domaćih životinja, jer se poluproizvodi, suncokretova i sojina sačma, kasnije isporučuju farmama i fabrikama stočne hrane. Sirovo ulje se dalje izvozi za prodaju drugim uljarama.

U okviru fabrike nalazi se i pogon za predrafinaciju sirovih ulja, odnosno degumiranje ulja, a kompanija raspolaže kapacitetima od 60 000 tona za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda.

Dunavka je nastala 1978. godine, a za više od četiri decenije prolazila je kroz različite faze. Od nekadašnjeg giganta u preradi suncokreta, sa značajno velikim kapacitetima skladištenja sirovina i proizvoda, stiglo se do toga da je 2010. godine fabrika završila u stečaju.

Nakon osam godina takvog statusa, 2018. godine Dunavku kupuje Delta Agrar, koji naredne godine uspeva da ponovo pokrene proizvodnju.

Delta Agrar je uložio skoro 10 miliona evra u obnovu fabrike, čime je omogućena revitalizacija sva četiri pogona, povećani su skladišni kapaciteti i zamenjena je kompletna mašinska oprema u silosima. Ugrađena je i nova sušara, kao i najsavremeniji sistemi za grubo i fino prečišćavanje uljarica. Sve ovo doprinelo je da Dunavka, od firme iz stečaja, za samo godinu dana pređe put do firme čiji profit iznosi skoro milion evra, koliko je ostvarila prethodne godine.

Kako njen direktor Aleksandar Živković kaže, od početka su verovali u Dunavkin novi ciklus, te očekivali da će dobra strategija planiranja, investicija, kao i motiv svih zaposlenih da budu deo nečeg što ima bogatu istoriju zasigurno doprineti povratku i budućem rastu i razvoju Dunavke.

Fabrika ulja Dunavka trenutno intenzivno radi na kontinuiranom širenju mreže dobavljača za merkantilni suncokret i soju, sirovine neophodne u procesu proizvodnje, sa pravnim licima i sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i prepoznata je kao pouzdan dobavljač visokokvalitetnih proizvoda na tržištu Srbije.