EU priznaje kovid sertifikate iz Srbije

EU priznaje kovid sertifikate iz Srbije

Evropska komisija je priznala kovid sertifikate iz Srbije. Odluka o priznavanju znači da će sertifikati koje izdaje Srbija biti tretirani u praksi kao i kovid sertifikati EU. Države članice su obavezne da prihvate potvrde za vakcine koje je odobrila Evropska agencija...